Postup DUNLOP

POSTUP DUNLOP

Je patentovaná receptura, spojená s unikátní technologií přípravy 100% latexu.

PŘÍPRAVA SMĚSI – přírodní surový latex, přivezený z plántáží, se v centrifuze vyčistí od případných nečistot. Dokonalým promícháním se zajistí jeho homogenita.

MÍCHÁNÍ - latex prochází přístrojem, ve kterém je míchán v určitém poměru se vzduchem, čímž dochází k procesu napěnění. Množství vzduchu ve směsi určuje tvrdost ( hustotu) výsledného produktu.

LISOVÁNÍ - latexová pěna se vstřikuje do hliníkových lisovacích forem. Tyto formy obsahují hroty, které vytváří jedinečnou provzdušněnou strukturu a usnadňují přenos tepla. Břitové těsnění na lisovacích formách vytváří vakuum během uzavírání formy. To umožňuje, aby se latex rovnoměrně rozptýlil a zcela vyplnil prostor formy.

VYTVRZOVÁNÍ – vysoké teploty se používá k vytvrzení pěny. Latexové částice se spojí, vzniká finální produkt.

OPLACHOVÁNÍ – jakmile matrace a polštáře ztuhnou, sejmou se z lisovacích forem a pečlivě se opláchnou vodou. Tím se odstraní jakékoli nečistoty a zlepší se trvanlivost produktu.

VYSOUŠENÍ - matrace nebo polštáře jsou pak přepraveny pásovým dopravníkem k vysoušeči. Pomalu se posouvají na dalším pásovém dopravníku skrze vysoušeč, čímž dojde k odpaření veškeré vody.

V této kategorii není žádné zboží.

facebook.com